Изготвяне на проект за неонова реклама

Изготвяне на проект – първи етап в производството на неонова реклама.

Фирма Неонтех изготвя проекти за изработка и монтаж  на неонови реклами за своите клиенти. В него предлагаме избор от няколко шрифта, цветове, варианти за основа – съобразени с Вашите изисквания.В изготвения проект ще намерите информация за:  цена за всеки вариант, техническо описание на неоновите тръби, описание на вложените материали, видове и брой трансформатори, цена на монтажните дейности, срок за изработка на рекламата, гаранционни условия, начини на плащане , както и визуализация на рекламата върху Вашия обект.

 За изготвяне на проект:

 •      Изпратете снимка на вашия обект
 •     Разгледайте видовете неонова реклама в сайта
 •     Опишете вашите изисквания
 •      Размери на рекламата
 •      Върху каква повърхност се монтира рекламата

  Ние ще направим:

 •    Оглед на обекта
 •   Обсъдим с вас  вариантите за реклама
 •    Вземане на точни размери
 •    Снимки на обекта
 •    Визуализация на рекламаta
 •     Оферта за изработка и монтаж