Неонтех извършва   смяна на  старо  неоново или LED осветление  на обемни букви с лице – с LED модули Samsung

atera

strabag hotelfestasofia

Защо е нужна смяна на  осветлението

  •    Чести ремонти на неоновоо осветление  ако е над 10 години
  •    Висока цена на електромагнитните трансформатори
  •    Висок разход на електроенергия
  •   Неравномерна осветеност на обемните букви.