Фирмата предлага ремонт на неонови и LED  реклами

        Ремонтa  на неонови реклами се състои в откриване на проблема, и неговото отстраняване. Предлагаме диагностика на реклама, изработка на нов неонов елемент, смяна на електроди и презреждане с газ  на изгорял елемент(ако е възможно), презреждане на всички неонови елементи от рекламата, подмяна на трансформатори, високоволтови кабели, държачи, маншони. Преместване на неонови реклами, смяна на основа или PVC фолио. Извършване на цялостна профилактика на рекламата. Отстраняване на щети от градушка. Ремонт на контролери за неонови трансформатори.Подмяна на фотоклетки и часовници.Гаранция на извършените ремонтни дейности
      Ремонтa на LED реклами се състои в откриване на дефектния компонент и неговата смяна с нов. Предлагаме диагностика на реклама, подмяна на изгорели трансформатори, несветещи учстъци от LED  лента. Замяна на старо LED осветление с ново – модули Samsung Arena Lens, Смяна на плексигласови лица и прахово боядисване  на обемни букви. Подмяна на LED прожектори на билборд.

Фрмата разполага с:

  • Квалифицирани специалисти в областа на неоновата и LED  реклама с 20 годишен опит
  • Необходимата измервателна апаратура за диагностика на светещи реклами
  • Собствена база за изработване на неонови елементи (тръби)
  • Трансформатори на склад

Всичко това ни позволява  бързо и качествено да ремонтираме Вашата реклама

 

 

ремонт на неонови и LED реклами

Причини за неработеща неонова реклама:

  •  Изгорял неонов елемент
  •  Счупен неонов елемент
  •  Дефектирал трансформатор
  •   Нагорял високоволтов кабел
  •  Липса на захранващо напрежение